Một loại vật liệu mới cho chế tạo cực dương của pin Li-ion

Máy siêu âm cầm tay kết nối di động và wifi

An toàn thông tin mang tính sống còn

Việc sử dụng các công nghệ di động có thể cho phép nông dân Ấn Độ tiết kiệm 100 triệu euro