Intell property

K5 - P2/2 - Đăng ký Kiểu dáng Công nghiệp

K5 - P1/2 - Đăng ký Kiểu dáng Công nghiệp

K4 - P2/2 - Hướng dẫn đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa

K4 - P1/2 - Hướng dẫn đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa

K3 - P4/4 - Quản lý Nhà nước và các vấn đề liên quan

K3 - P3/4 - Quản lý Nhà nước và các vấn đề liên quan

K3 - P2/4 - Quản lý Nhà nước và các vấn đề liên quan

K3 - P1/4 - Quản lý Nhà nước và các vấn đề liên quan

K2 - P2/2 - Các đối tượng quyền Sở hữu trí tuệ

K2 - P1/2 - Các đối tượng quyền Sở hữu trí tuệ

K1 - P2/2 - Sở hữu trí tuệ là gì?

K1 - P1/2 - Sở hữu trí tuệ là gì?

Trang: [1] [2]
-->
Top
© Copyright 2010, Information and Documentation Center under Can Tho Science and Technology Department
Address: 118/3 Tran Phu street, Cai Khe ward, Ninh Kieu district, Can Tho city Tel: 0710 3824031 - Fax: 0710 3812352 Email: tttlcantho@cantho.gov.vn License No. 200/GP-TTÐT dated November 11st, 2011 by Agency for Radio, Television and Electronic Information under Minister of Information and Communication