» Today: 05/04/2020
Informatics
Chụp màn hình với Microsoft Word 2010
Với Microsoft Word 2010 bạn có thêm một cách chèn hình ảnh vào bài viết.


Khi muốn chụp một hình ảnh trên máy tính để minh họa cho bài viết, thông thường chúng ta dùng phím Print Screen trên bàn phím, hay đối với Windows7 chúng ta cũng có thể sử dụng công cụ Snipping Tool (Start -> All Programs -> Accessories -> Snipping Tool)

Ngoài ra khi sử dụng MS Word 2010 thì chúng ta có thể chụp hình minh họa và tự động chèn vào bài viết.

Hướng dẫn:

Đặt con trỏ văn bản tại vị trí muốn chèn, sau đó trong menu Insert chọn mục Sreenshot


Tiếp theo quét chọn vùng hình ảnh cần chèn, khi xong thao tác thì ảnh bạn vừa quét sẽ được chèn ngay trong bài viết.

Chúc các bạn thành công!


ntctu
Print  
Top
© Copyright 2010, Information and Documentation Center under Can Tho Science and Technology Department
Address: 118/3 Tran Phu street, Cai Khe ward, Ninh Kieu district, Can Tho city Tel: 0710 3824031 - Fax: 0710 3812352 Email: tttlcantho@cantho.gov.vn License No. 200/GP-TTÐT dated November 11st, 2011 by Agency for Radio, Television and Electronic Information under Minister of Information and Communication