» Today: 02/06/2020
Social-Humanities
Nghiên cứu điều chế, xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm siro salbutamol 2mg/5ml
Đề tài do các tác giả Nguyễn Thị Ái Hương và Nguyễn Ngọc Nhã Thảo (Trường Đại học Y Dược Cần Thơ) thực hiện.


Mục tiêu đề tài nhằm xây dựng công thức chế phẩm salbutamol sulfate 2mg/5ml đạt độ ổn định cao, có mùi vị dễ chịu đạt các tiêu chuẩn kiểm nghiệm đặt ra với giá thành hạ  so với các chế phẩm ngoài nước, góp phần vào công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Các tác giả đã tiến hành nghiên cứu công thức điều chế đạt độ bền vững hoạt chất cao bằng phương pháp định lượng hàm lượng hoạt chất bằng HPC; dùng quy hoạch thực nghiệm bố trí thí nghiệm theo kiểu yếu tố đầy đủ để xác định thành phần của siro salbutamol cho độ bền vững của hoạt chất tốt nhất.

Sau thời gian thực hiện đề tài các tác giả thu được những kết quả sau:

- Xây dựng được quy trình điều chế siro Salbutamol

- Xây dựng được công thức siro Salbutamol cho độ bền vững cao nhất

- Xây dựng được tiêu chuẩn kiểm nghiệm chế phẩm siro Salbutamol 2mg/5ml về các chỉ tiêu: Hình thức cảm quan, định tính, pH, tỷ trọng, định lượng.

pcmy
Follow BCKH của tác giả Nguyễn Thị Ái Hương và Nguyễn Ngọc Nhã Thảo
Print  
Top
© Copyright 2010, Information and Documentation Center under Can Tho Science and Technology Department
Address: 118/3 Tran Phu street, Cai Khe ward, Ninh Kieu district, Can Tho city Tel: 0710 3824031 - Fax: 0710 3812352 Email: tttlcantho@cantho.gov.vn License No. 200/GP-TTÐT dated November 11st, 2011 by Agency for Radio, Television and Electronic Information under Minister of Information and Communication