» Today: 15/07/2020
Social-Humanities
Ứng dụng kỹ thuật PCR trong chẩn đoán lao phổi M(-), lao ngoài phổi và lao kháng thuốc tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ
Ngày 22/07/2011, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ đã tổ chức đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài “Ứng dụng kỹ thuật PCR trong chẩn đoán lao phổi M(-), lao ngoài phổi và lao kháng thuốc tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ” do BS Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm chủ nhiệm.


Mục tiêu của đề tài nhằm ứng dụng kỹ thuật PCR trong chẩn đoán lao phổi M(-) và lao phổi ngoài phôi; ứng dụng kỹ thuật PCR trong chẩn đoán lao kháng thuốc; so sánh phương pháp PCR và các phương pháp thông thường khác trong chẩn đoán lao phổi M(-) và lao ngoài phổi.

Qua thời gian thực hiện, Ban chủ nhiệm đề tài đã tiến hành thu thập, cấy, PCR được 245 mẫu Lao phổi M(-),75 mẫu lao ngoài phổi và 126 mẫu lao phổi tái trị. Giai đoạn tiếp theo, Ban chủ nhiệm sẽ tiếp tục thu thập mẫu để hoàn thiện việc nghiên cứu, hoàn thành dự án.

Thúy Hằng
Print  
Top
© Copyright 2010, Information and Documentation Center under Can Tho Science and Technology Department
Address: 118/3 Tran Phu street, Cai Khe ward, Ninh Kieu district, Can Tho city Tel: 0710 3824031 - Fax: 0710 3812352 Email: tttlcantho@cantho.gov.vn License No. 200/GP-TTÐT dated November 11st, 2011 by Agency for Radio, Television and Electronic Information under Minister of Information and Communication