» Today: 23/02/2020
Legal Document
Quyết định số 2430/2007/QĐ-BCN
Nội dung văn bản: Quyết định về việc bổ sung và thay thế thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Cơ quan ban hành: Bộ Công nghiệp. Người ký: Bộ Trưởng Hoàng Trung Hải. Ngày hiệu lực: 16/07/2007


Xem văn bản tại đây
Bộ Công Nghiệp (nqhuy)
Print  
Top
© Copyright 2010, Information and Documentation Center under Can Tho Science and Technology Department
Address: 118/3 Tran Phu street, Cai Khe ward, Ninh Kieu district, Can Tho city Tel: 0710 3824031 - Fax: 0710 3812352 Email: tttlcantho@cantho.gov.vn License No. 200/GP-TTÐT dated November 11st, 2011 by Agency for Radio, Television and Electronic Information under Minister of Information and Communication