» Today: 01/10/2020
Legal Document
Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg
Nội dung văn bản: Quyết định về việc phê duyệt “Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025”. Cơ quan ban hành: Chính phủ. Người ký: Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải. Ngày hiệu lực: Sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Xem văn bản tại đây
Chính phủ (nqhuy)
Print  
Top
© Copyright 2010, Information and Documentation Center under Can Tho Science and Technology Department
Address: 118/3 Tran Phu street, Cai Khe ward, Ninh Kieu district, Can Tho city Tel: 0710 3824031 - Fax: 0710 3812352 Email: tttlcantho@cantho.gov.vn License No. 200/GP-TTÐT dated November 11st, 2011 by Agency for Radio, Television and Electronic Information under Minister of Information and Communication