» Today: 01/10/2020
Agriculture
Đẩy mạnh hoạt động chuyển giao, ứng dụng KH-KT vùng Tây Bắc
Các địa phương trong vùng Tây Bắc cần đẩy mạnh hoạt động chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật để thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế, khai thác thế mạnh ở mỗi tiểu vùng; hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa với quy mô thích hợp...


Đó là một trong những nội dung quan trọng trong kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2010, triển khai nhiệm vụ trong tâm năm 2011 của Ban Chỉ đạo Tây Bắc vừa diễn ra trong tháng 2 vừa qua.

Nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông và dạy nghề cho lao động nông thôn

Phó Thủ tướng chỉ đạo các địa phương vùng Tây Bắc, Ban Chỉ đạo Tây Bắc và các Bộ, ngành là phải tập trung quán triệt, triển khai sâu rộng Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; cụ thể hóa thành Chương trình hành động thiết thực; triển khai mạnh mẽ các Nghị quyết của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng thời, tăng cường cơ sở vật chất trường học, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông và dạy nghề cho lao động nông thôn. Mở rộng dịch vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chú trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở, cán bộ người dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, huy động tổng hợp các nguồn lực cho đầu tư mở rộng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng. Chú trọng việc kết nối các tuyến giao thông huyết mạch, các công trình đầu mối để nâng cao hiệu quả vận tải. Phát triển thủy lợi vừa và nhỏ phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của dân cư tại địa bàn vùng cao...

Xây dựng chính sách hợp tác liên kết phát triển kinh tế vùng

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành liên quan xây dựng chính sách về hợp tác liên kết phát triển kinh tế vùng giữa các địa phương; đồng thời sớm hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020", "Một số cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù phát triển một số lĩnh vực nhiều tiềm năng đối với vùng Trung du và miền núi phía Bắc đến năm 2015".

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành liên quan xây dựng chính sách đặc thù về phát triển cây cao su và phát triển rừng kinh tế trên địa bàn vùng Tây Bắc; đề xuất Thủ tướng Chính phủ về phương án hỗ trợ cho các địa phương vùng Tây Bắc thực hiện di dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo Tây Bắc cần tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng Tây Bắc, đặc biệt là Chương trình giảm nghèo; Chương trình xây dựng nông thôn mới; Chương trình cải cách thủ tục hành chính; Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực; các dự án giao thông trọng điểm; dự án di dân, tái định cư các công trình thủy điện lớn..

Nam Anh
Follow Chinhphu.vn (nnhanh)
Print  
Top
© Copyright 2010, Information and Documentation Center under Can Tho Science and Technology Department
Address: 118/3 Tran Phu street, Cai Khe ward, Ninh Kieu district, Can Tho city Tel: 0710 3824031 - Fax: 0710 3812352 Email: tttlcantho@cantho.gov.vn License No. 200/GP-TTÐT dated November 11st, 2011 by Agency for Radio, Television and Electronic Information under Minister of Information and Communication